SIASA MAMBOLEO

Sura Za Tsuma

image

Niligutushwa toka usingizini jogoo alipowika kuashiria kwamba kumepambazuka. Ukweli usemwe sikutaka kuamka kutokana na vile nilivyokatiziwa ndoto kighafla. Kufumbuka kwa macho yangu aidha kulinidhibitishia peupe fedheha niliyonayo kando na ulimwengu wakheri niliokuwa usingizini; Kitanda kilikuwa ni kile kile chenye matendeguu legevu. Blanketi nayo ni ile ile yenye mashimo kadhaa; ndoto tu ndiyo iliyokuwa tofauti kwa maana kheri na fanaka tele.

Ijapokuwa sikupendelea nilivyoamshwa ilinibidi kujikwamua na kujitayarisha kwenda chuoni ambamo mda wa kufika humo ulikuwa unaniyoyomea haraka. Niliharakisha kuvaa sare zile zile za shule zilizochanika na kunywa staftahi iliyokuwa na ladhaa tofauti na ile niliyozoea. Kuitupia macho ya darubini ili kubaini hususan ni wapi palipoenda mrama, maziwa yalikuwa ni yale yale tu, majani chai vivyo hivyo mapishi ndiyo kidogo yalikuwa tofauti kwani hayakujumuisha sukari. Baada ya funda kadhaa kikombe changu kilikuwa bure, nikaokota mfuko wangu ulikokatikiwa kamba pande moja na kuondoka kwenda chuoni mwendo ukiwa ni ule ule wa…

View original post 586 more words

Published by denise421win

A Creative Writer who is an Author and Lyricist, you'll like my e books and my fiverr gigs. This is my site... www.funwritings.com Take a look at the fantastic project for the children and the environment. More books are being published for the children so they will be aware of the many things they can learn about protecting the environment each day. A lot is being done for environmental protection Awareness in the best way right here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: