Thinking About Plastic In The Sea

denise421win

I think we should stop and think for a while

And try to go the extra mile

For the Sea Creatures who live in the sea

And think about how our lives would be

If someone should destroy our home
We would say that was unfair
So why do we dump so much junk
in the sea and act as if we don’t care
It would be nice if we could think about
giving the Sea Creatures a nice home one day
We could simply take care of the environment
in a much better way
We could do more recycling and tree planting
And see that it wouldn’t cost a thing
And we would be creating a future that is bright
As we help our children to see the light
………………………………………….

View original post

Advertisements

SIASA MAMBOLEO

Sura Za Tsuma

image

Niligutushwa toka usingizini jogoo alipowika kuashiria kwamba kumepambazuka. Ukweli usemwe sikutaka kuamka kutokana na vile nilivyokatiziwa ndoto kighafla. Kufumbuka kwa macho yangu aidha kulinidhibitishia peupe fedheha niliyonayo kando na ulimwengu wakheri niliokuwa usingizini; Kitanda kilikuwa ni kile kile chenye matendeguu legevu. Blanketi nayo ni ile ile yenye mashimo kadhaa; ndoto tu ndiyo iliyokuwa tofauti kwa maana kheri na fanaka tele.

Ijapokuwa sikupendelea nilivyoamshwa ilinibidi kujikwamua na kujitayarisha kwenda chuoni ambamo mda wa kufika humo ulikuwa unaniyoyomea haraka. Niliharakisha kuvaa sare zile zile za shule zilizochanika na kunywa staftahi iliyokuwa na ladhaa tofauti na ile niliyozoea. Kuitupia macho ya darubini ili kubaini hususan ni wapi palipoenda mrama, maziwa yalikuwa ni yale yale tu, majani chai vivyo hivyo mapishi ndiyo kidogo yalikuwa tofauti kwani hayakujumuisha sukari. Baada ya funda kadhaa kikombe changu kilikuwa bure, nikaokota mfuko wangu ulikokatikiwa kamba pande moja na kuondoka kwenda chuoni mwendo ukiwa ni ule ule wa…

View original post 586 more words

Thinking About Plastic In The Sea

I think we should stop and think for a while

And try to go the extra mile

For the Sea Creatures who live in the sea

And think about how our lives would be

If someone should destroy our home

We would say that was unfair
So why do we dump so much junk
in the sea and act as if we don’t care
It would be nice if we could think about
giving the Sea Creatures a nice home one day
We could simply take care of the environment
in a much better way
We could do more recycling and tree planting
And see that it wouldn’t cost a thing
And we would be creating a future that is bright
As we help our children to see the light
………………………………………….

Treat The Environment Well

denise421win

When beaches disappear

Because we just don’t care
I wonder what children will say
About the price they will pay
When the fish can’t be eaten again
Will we say we had nothing to gain
From producing so many things
The extra toys and the bling
That all end up in the dump one day
When we could be spending in a better way
We can spend on the things we really need
And then our children will follow our lead
And we will have less junk in the sea
And a better environment for you and me
Let’s do more for the environment today
So that we all can live in a better way
You can start recycling when you click here :                                             https://recyclix.com/?id=ade15af88a3821

View original post

When Children Plant Seeds

If children would learn how to plant a tree or two

They would have an experience that would be so awesome and new
They would be getting ready to face a life of great possibilities
As they could start creating new realities
And they would see how much goodness comes out of a seed
They could start to think of helping the ones who are in need
As they would see how much more they can have to offer
When we simply plant seeds and think about each other
http://www.funwritingsandthings.me ….. check out the site so we can help the children

Treat The Environment Well

When beaches disappear

Because we just don’t care
I wonder what children will say
About the price they will pay
When the fish can’t be eaten again
Will we say we had nothing to gain
From producing so many things
The extra toys and the bling
That all end up in the dump one day
When we could be spending in a better way
We can spend on the things we really need
And then our children will follow our lead
And we will have less junk in the sea
And a better environment for you and me
Let’s do more for the environment today
So that we all can live in a better way
You can start recycling when you click here :                                             https://recyclix.com/?id=ade15af88a3821